Insult Marathi Love

मुलगा:
तुटलेल्या हृदयावर प्रेम करशील,
की हृदय तुटेपर्यंत प्रेम करशील…??


मुलगी:
तुटलेल्या चपलेने मार खाशील,
की चप्पल तुटेपर्यंत मार खाशील…??