Hotelmadhye Girlfriend Sobat Gelyavar

☺एक फुकटचा सल्ला☺

हॉटेलमध्ये गर्लफ्रेंड सोबत गेल्यावर
तुमचे पैसे वाचू शकतील..
फक्त तिला म्हणा कि,
बोल जाडे! आज काय खाणार…?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.