He Aayushya Punha Nahi

काय कालचक्र आहे बघा निसर्गाचे…
१) लहान पण:- वेळ आहे, ताकद आहे पण पैसे नाही…
२) तारुण्य:- ताकद आहे, पैसे आहे पण वेळ नाही…
३) म्हातार पण:- पैसे आहे, वेळ पण आहे पण ताकद नाही…

निसर्गाला तोड नाही.
म्हणून आहे तो दिवस सुखात आणि आनंदात जगा…
हे आयुष्य पुन्हा नाही…

ADVERTISEMENT