Good Night Thought Marathi

उद्याचा दिवस पाहण्यासाठी,
आपण सगळेच जण झोपतो..
पण कुणीच हा विचार करत नाही,
आपल्यामुळे आज ज्याचे मन दुखावले गेले,
त्याला झोप लागली का…?
शुभ रात्री!

गुड नाईट थॉट्स मराठी

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.