Good Night Marathi Shayri Love

तुझ्या सहवासात,
रात्र जणू एक गीत धुंद..
प्रीतीचा वारा वाहे मंद,
रातराणीचा सुगंध,
हरवावे वाटते तुझ्या कुशीत,
करून पापण्यांची कवाडे बंद…
शुभ रात्री !

गुड नाईट मराठी शायरी लव

ADVERTISEMENT