Good Night Charoli Marathi

वास्तवातली दुनिया
स्वप्नातल्या दुनियेपेक्षा खरी आहे..
पण मला मात्र माझी
स्वप्नातली दुनियाच बरी आहे…
शुभ रात्री!

गुड नाईट चारोळी मराठी

ADVERTISEMENT