Ganya Ani Shikshak Joke

शिक्षक : सांग माकडाला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात?
गण्या : मंकी..
शिक्षक : खरं सांग पुस्तकात बघून बोललास ना..
गण्या :- नाही सर देवा शपथ.. मी तुमच्याकडे बघून बोललो…!
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.