Ganya Alia Bhatt Joke

​टिचर: कोणत्याही एका वैज्ञानिकाचे नाव सांगा!

गण्या: आलिया भट्ट..

टिचर: माकडा ! वर्गाच्या बाहेर हो!

मक्या: ओ मॅडम, बोबडा आहे तो…

त्याला ‘आर्यभट’ म्हणायचंय!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.