Ganpatila 2 Bayka Astat

गणपतीला दोन बायका असतात,
रिद्धी आणि सिद्धी…
☺ ☺ ☺
सामान्य माणसाला एकच बायको असते,
ती पण जिद्दी…

Leave a Comment