Gadhav Joke Marathi

Gadhav Joke Marathi

पहिला गाढव: माझा मालक मला जाम मारतो रे,
दुसरा गाढव: मग निघून जात का नाहीस तू?
पहिला गाढव: खरं तर कधी कधी वाटतं असं,
पण माझ्या मालकाची मुलगी आहे ना ती खूप सॉलिड आहे यार,
तिने कधी काही चूक केली की मालक बोलतो,
नीट वागली नाहीस तर या गाढवाशी तुझं लग्न लावून देईल,
या आशेवर मी अजून आहे इथे…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.