Engineering Collage Joke Marathi

इंजिनियरिंगचा फॉर्म भरायला आलेल्या मुलाने,
कॉलेजच्या चौकीदाराला विचारले..
:
:
कॉलेज चांगलं आहे ना…? ? ?
:
:
चौकीदार: खुप छान आहे..!!!
माझं इंजिनियरिंग सुद्धा इथेच झालं होतं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.