Dukh Nehmi Aaplech Detat

दुःख नेहमी आपलेच देतात,
कारण परक्यांना काय माहित,
तुम्हाला सर्वात जास्त त्रास
कोणत्या गोष्टीचा होतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.