Dhyey Marathi Status

तुमच्याकडे बघून भुंकणाऱ्या प्रत्येक कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर,
तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार नाही…