Devala Aathavnyacha Hakka Tyanach Asto

दुःखात देवाला
आठवण्याचा हक्क,
त्यांनाच असतो.
ज्यांनी सुखात त्याचे..
आभार मानलेले असतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.