Baykone Navryala Khup Dhutale

बायको आकाशात चांदणी बघुन म्हणते,
अशी कोणती वस्तु आहे
जी तुम्ही रोज बघू शकता,
पण आणू शकत नाही..
नवरा: शेजारीण!
लय मारला घरात नेऊन…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.