Bahinivar Pan Tevdhech Prem Kara

आपल्या बहिणीवर पण,
तेवढंच प्रेम करा,
जेवढं प्रेम,
इतरांच्या बहिणीवर करता…

Leave a Comment