Baba: Champya Punha Napas Jhalas?

बाबा: चंप्या पुन्हा नापास झालास?
जरा त्या पिंकीकडे बघ,
तिला नव्वद टक्के मिळाले आहेत…
चंप्या: तिच्याकडे बघत राहिलो म्हणूनच तर नापास झालो…!
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.