Avghad Aahe Marathi Bhasha Samajane

आमच्या कॉलेजची मैत्रीण काल अशीच अचानक भेटली..
इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या, मग गाडी संसाराकडे वळाली..
.
मैत्रिणीने मला विचारलं, “मुलं बाळं काय?”
.
.
.
मी म्हणालो “हो दोन आहेत..
पहिलीला एक अन दुसरीला एक..!!”
.
.
.
मैत्रीण जागेवर बेशुद्ध!!
.
.
खरंच अवघड आहे मराठी भाषा समजणं..
कशीही वळते..!! परत नीट वाचा!