ATM Marathi SMS

ATM मधून 200 रुपये
निघतांना इतका आवाज होतो की,
असे वाटते चुकून 4-5 हजार निघतात की काय..
मशीन पण चेष्टा करते गरीबाची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.