Ashkya Ya Jagat Kahich Nahi

अशक्य असं या जगात
काहीच नाही,
त्यासाठी फक्त तुमच्या ठायी
जबरदस्त इच्छाशक्ती पाहिजे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.