Aathavto Mala To Pavsatla Kshan

अजूनही आठवतो मला,
आपला तो पावसातला क्षण,
एकाच छत्रीत जातांना,
वेड्यासारखे पाहत होते आपल्याकडे कित्येक जन…