Aathvan Karun Deto Paus Tujhi

आठवण करून देतो,
पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची..
ओलीचिंब भिजलेली तू,
मिठीत माझ्या असल्याची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.