Aathvan Karun Deto Paus Tujhi

RAIN SMS MARATHI Image

आठवण करून देतो,
पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची..
ओलीचिंब भिजलेली तू,
मिठीत माझ्या असल्याची…

Comment Please...