Pavsatil Premachi Aathvan

बरसणाऱ्या पावसामध्ये कोणी शोधतंय हरवलेले क्षण,
कोणी पावसात अश्रु लपवून हलके करतोय मन…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.