Pahila Paus Ved Lavun Gela

पहिला पाऊस वेड लावून गेला..
जातांना मला तुझ्या
आठवणीत ठेऊन गेला..
गेल्या पावसाळ्याची
आठवण करून देत,
माझ्या पापण्यांना
अलगद ओले करून गेला…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.