Aajhi Aathvtoy Toch Paus

ओल्या तुझ्या त्या स्पर्शाला,
मंद-मंद असा सुवास आहे,
आजही आठवतोय तोच पाऊस,
अडकलेला ज्यामध्ये माझा श्वास आहे…