Aajhi Aathvtoy Toch Paus

ओल्या तुझ्या त्या स्पर्शाला,
मंद-मंद असा सुवास आहे,
आजही आठवतोय तोच पाऊस,
अडकलेला ज्यामध्ये माझा श्वास आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.