शुभ रात्रि संदेश Funny

चंद्राला पाठवलंय तुला झोपवण्यासाठी,
चांदनी आली आहे अंगाई गाण्यासाठी,
झोपुन जा गोड स्वप्नांमध्ये,
सकाळी सूर्याला पाठवेन,
तूला उठवण्यासाठी…
शुभ रात्री !

शुभ रात्रि संदेश फनी

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.