Sobat Nahis Pan

दुरावा आहे पण,
मन तर एकच आहे ना..
प्रत्यक्षात सोबत नाहीस,
पण हृदयात तर तूच आहेस ना…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.