Jeev Lavlelya Mansala Sodtana

जीव लावलेल्या माणसाला
स्वतःपासून तोडतांना काय त्रास होतो हे फक्त,
त्यालाच कळू शकते,
ज्याने मनापासून खरे प्रेम केलेले असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.