Royal Attitude Status Marathi

जर लोकांना तुमच्याशी काही Problem
असेल तर, कायम ध्यानात ठेवा..
तो त्यांचा Problem आहे?
तुमचा नाही…

Leave a Comment