True Love Quotes Marathi | Khare Prem Shayari & Status Marathi

जर खरं प्रेम असेल,
तर दुसरा कोणता
व्यक्ती आवडत नाही..
आवडलाच तर ते
खरं Love नाही..


ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर,
ते परत तुमच्याकडे येते,
पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर,
ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही..


समोरची व्यक्ती आपली होणार नाही,
हे आपल्याला माहित असतांनाही,
तिच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करणं..
म्हणजे खरं प्रेम..


कोण म्हणतं प्रेम यशस्वी होण्यासाठी,
लग्न करावंच लागतं..
एकमेकांना सुखात पाहणं,
हे पण प्रेमच असतं..


जी व्यक्ती आपल्याला
आयुष्यात कधी भेटणार नाही,
हे माहित असून सुद्धा,
आपण त्या व्यक्तीवर
स्वतःपेक्षा जास्त जीव लावतो,
ते खरं प्रेम..


खरं प्रेम करणारा रागात
काहीतरी चुकीचं बोलू शकतो..
पण तुमचं वाईट व्हावं,
याचा विचारही तो करू शकत नाही..


खरे प्रेम म्हणजे ती व्यक्ती
आपली नसतांनाही,
दिवसभर त्याचाच विचार करणे…


खरं प्रेम ते असतं,
ज्यामध्ये दोघे पण
वयाचा आणि कास्टचा
विचार करत नाहीत..


आकर्षण तात्पुरते असते,
मात्र प्रेम कायमचे आकर्षण असते..


जो तुमच्यासाठी अश्रू वाहत असेल,
अशा व्यक्तीला कधीच सोडू नका..
कारण असे प्रेम करणाऱ्या व्यक्ती,
भाग्यवंतांनाच मिळतात..


एकमेकांची चूक विसरून,
एकमेकांना समजून घेणं,
हेच खरं प्रेम असतं..
समजून घेणे खरे प्रेम स्टेटस


जी व्यक्ती आपल्यावर
True Love करते,
ती आपल्यासाठी कधीच
Busy नसते..


जी व्यक्ती खरंच आपल्यावर
प्रेम करत असते,
ती कितीही रागावलेली असेल तर,
सोडून जाण्याचा विचार करत नाही..

खरे प्रेम सोडून जात नाही


एका चुकीमुळे संपतं
ते प्रेम..
आणि हजारो चुका माफ करतं
ते खरं प्रेम..

खरं प्रेम


आयुष्यात खरं प्रेम तर
सगळ्यांनाच होतं..
पण कमी लोकांना ते
आयुष्यभर निभावता येतं..


भेटलीच पाहिजे म्हणून
प्रेम करणे म्हणजे,
Deep Love..!
भेटणार म्हणून माहित असून सुद्धा,
प्रेम करणे म्हणजे,
Strong Love..!
आणि भेटणार नाही म्हणून माहित असून,
सुद्धा प्रेम करणे म्हणजे,
Real Love..!


मी खूप Lucky आहे,
कारण कि मला
माझ्यावर True Love करणारी भेटली..


खरं प्रेम करणारी पोरं
प्रत्येक मुलीकडे पाहत नाहीत..
ते फक्त एकाच मुलीवर,
आयुष्यभर प्रेम करतात..


Caste Status Marathi

जर दोघे मनापासून खरं प्रेम करत असतील ना,
तर त्यांना कोणीच अडवू शकत नाही,
मग ती CAST असो किंवा घरचे..!

लव कास्ट स्टेटस मराठी


खरं प्रेम ते असतं,
ज्यामध्ये दोघे पण
वयाचा आणि कास्टचा
विचार करत नाहीत..


५% लोकांच्या नात्यात
PAST आडवा येतो..
आणि ९५% लोकांच्या
CAST!


जगातील सगळ्यात
घाण गोष्ट म्हणजे
Cast
जी दोन मनाशी
जुळलेल्या माणसांनाही
वेगळं करते..


Love Quotes Marathi | Love Shayari & Status Marathi

मी देव माणूस नाही
जो तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करेन,
पण, एक साधा मुलगा आहे
जो नक्कीच तुझी काळजी करेल..


हे देवा तुझ्याकडे एकच प्रार्थना आहे..
आम्हा दोघांना कधीच वेगळं करु नकोस..


तुझ्या अगोदरही कोणी नव्हते,
तुझ्या नंतरही कोणी नसेल,
जो पर्यंत श्वासात श्वास आहे,
माझे प्रेम फक्त तुझ्यावर असेल..
I Love You!


कधीही काहीही झालं तरी स्वतःला
एकटं समजू नकोस…!!
श्वासात श्वास असेपर्यत…
मी नेहमी तुझ्या सोबत असेन…!!


तुझा शिवाय जगणे,
खुप अवघड आहे..
आणि तुला हे  समजून सांगणे,
त्या पेक्षा अवघड आहे..


मला फक्त तुला,
हसतांना बघायचंय..
मी त्यामागचे
कारण नसलो तरी चालेल..


एक सांगू, प्रेम त्याला बोलत नाहीत,
ज्यात २4 Hours Chatting असतं..
प्रेम तर ते असतं,
ज्यात कितीही भांडणं झाली तरी,
एकमेकांशिवाय राहणं जमत नसतं..


तुला माहित आहे का,
मी या जगात सर्वात जास्त
कोणाला Like करतो,
या Status मधला,
पहिला शब्द वाच मग कळेल..


अनमोल जीवनात,
साथ तुझी हवी आहे..
सोबतीला अखेर पर्यंत,
हात तुझा हवा आहे..
आली गेली कितीही
संकटे तरीही,
न डगमगणारा
विश्वास फक्त तुझा हवा आहे..


ए पिल्लू खूप आठवण येते तुझी..
तुला फार भेटावसं वाटतं..
फक्त आणि फक्त तुझ्यासोबत
राहावंसं वाटतं..


जर खरं प्रेम असेल,
तर दुसरा कोणता व्यक्ती
आवडत नाही..
आवडलाच तर ते खरं प्रेम नाही..


दूर राहून फक्त फोन Msg वर बोलून
ज्यांचं प्रेम दिवसेंदिवस वाढत जातं,
ते प्रेम खरंच Great असतं..


तू माझ्या आयुष्यातील ती व्यक्ती आहेस,
जिला मी गमवायला खूप घाबरतो..


माझ्या प्रत्येक वेदनेवर
औषध आहेस तू..
माझ्या प्रत्येक सुखाचे
कारण आहेस तू..
काय सांगू कोण आहेस तू..
फक्त हा देह माझा आहे,
त्यातील जीव आहेस तू..
I Love You!


आपला Life Partner सुंदर नसला तरी चालेल,
पण प्रेमाची कदर करणारा असला पाहिजे..


एखादी व्यक्ती तुमची
काळजी घेत असते,
ती त्याला गरज आहे
म्हणून नाही तर,
तुम्ही त्या व्यक्तीसाठी
कोणीतरी खास असता,
म्हणून..


तुला नसेल पण
मला ना फक्त आणि फक्त
तुझीच गरज आहे..!!


मी तुला Msg/Call करत नाही
याचा अर्थ असा नाही की,
मी तुला Miss करत नाही..
I Really Miss You!


तू माझ्यावर प्रेम कर किंवा नको करु,
तुझी मर्जी..
पण मी तुझ्यावरच प्रेम करणार,
ही माझी मर्जी..


मी तुझ्यासाठी,
कितीही वर्ष थांबायला तयार आहे,
पण मला पाहिजे तर फक्त तूच..


प्रेम 💑 पण किती विचीत्र 😵 असंत ना..
ज्याच्यावर 👩❤️ पण होतं 😍 ना,
त्याच्यासोबत 😍 भांडण 😟 तर खुप होतं 🙂
पण 😃 त्याच्यासोबत 💖 जर एक तास ⌚️ पण बोलणं 🙂 नाही ना झालं
तर जीव 💕 शरीराला 🤵 सोडून 💖 गेल्यासारखं होतं 💞
Love u 😘😘😘 Jaan


तू जिथे जाशील मी तिथे येईन
सावलीने जरी सोडली साथ तरी,
अंधारात मी तुझा प्रकाश होईन..!!