True Love Quotes Marathi | Khare Prem Shayari & Status Marathi

जर खरं प्रेम असेल, तर दुसरा कोणता व्यक्ती आवडत नाही.. आवडलाच तर ते खरं Love नाही.. ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर, ते परत तुमच्याकडे येते, पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर, ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही.. समोरची व्यक्ती आपली होणार नाही, हे आपल्याला माहित असतांनाही, तिच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करणं.. म्हणजे खरं प्रेम.. कोण म्हणतं प्रेम यशस्वी होण्यासाठी, लग्न करावंच लागतं.. एकमेकांना सुखात पाहणं, हे पण प्रेमच असतं.. जी व्यक्ती आपल्याला आयुष्यात कधी भेटणार नाही, हे माहित असून सुद्धा, आपण त्या व्यक्तीवर स्वतःपेक्षा जास्त जीव लावतो, ते खरं प्रेम.. खरं प्रेम करणारा रागात काहीतरी चुकीचं बोलू शकतो.. पण तुमचं वाईट व्हावं, …

Read more

Caste Status Marathi

जर दोघे मनापासून खरं प्रेम करत असतील ना, तर त्यांना कोणीच अडवू शकत नाही, मग ती CAST असो किंवा घरचे..! खरं प्रेम ते असतं, ज्यामध्ये दोघे पण वयाचा आणि कास्टचा विचार करत नाहीत.. ५% लोकांच्या नात्यात PAST आडवा येतो.. आणि ९५% लोकांच्या CAST! जगातील सगळ्यात घाण गोष्ट म्हणजे Cast जी दोन मनाशी जुळलेल्या माणसांनाही वेगळं करते..

Love Quotes Marathi | Love Shayari & Status Marathi

मी देव माणूस नाही जो तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करेन, पण, एक साधा मुलगा आहे जो नक्कीच तुझी काळजी करेल.. हे देवा तुझ्याकडे एकच प्रार्थना आहे.. आम्हा दोघांना कधीच वेगळं करु नकोस.. तुझ्या अगोदरही कोणी नव्हते, तुझ्या नंतरही कोणी नसेल, जो पर्यंत श्वासात श्वास आहे, माझे प्रेम फक्त तुझ्यावर असेल.. I Love You! कधीही काहीही झालं तरी स्वतःला एकटं समजू नकोस…!! श्वासात श्वास असेपर्यत… मी नेहमी तुझ्या सोबत असेन…!! तुझा शिवाय जगणे, खुप अवघड आहे.. आणि तुला हे  समजून सांगणे, त्या पेक्षा अवघड आहे.. मला फक्त तुला, हसतांना बघायचंय.. मी त्यामागचे कारण नसलो तरी चालेल.. एक सांगू, प्रेम त्याला बोलत नाहीत, ज्यात २4 Hours Chatting …

Read more