Zakhmi Dil Status Marathi

Mi Dukhavalo Pan Tyatun Kahi Shiklo

माझ्या जीवनात, मी जगलो,
मी प्रेमात पडलो, मी हरलो,
मला नाकारलं, मी दुखावलो,
मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या,
पण सगळ्यात जास्त मी शिकलो…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.