Whatsapp Breakup Status Marathi

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते,
मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते,
ज्याने केला भरवसा,
त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.