Vaat Pahto Tujhya Yenyachi

वाट पाहतो तुझ्या येण्याची,
तू येऊन माझी होण्याची,
सारे काही तुला देऊनी,
तुझ्यात हरवून जाण्याची…