Ekivar Prem Karun Bhagat Nahi

प्रेमात जरी “पडलो” तरी,
आम्हाला कधीच “लागत” नाही..
कारण एकीवर प्रेम करून,
आमचं कधीच “भागत” नाही…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.