Tula Pahat Astana

तुला पाहत असतांना,
मी सगळं विसरून जातो..
तुझ्या प्रत्येक श्वासात,
मी स्वतः हरवून जातो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.