Vaat Pahto Ganraya Tujhya Aagmanchi

देव येतोय माझा…
आस लागली तुझ्या दर्शनाची,
तुला डोळे भरून पाहण्याची,
कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट,
गणराया तुझ्या आगमनाची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.