गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया

बाप्पा आला माझ्या दारी
शोभा आली माझ्या घरी
संकट घे देवा तू सामावून
आशीर्वाद दे भरभरुन…
गणपती बाप्पा मोरया,
मंगल मूर्ती मोरया…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.