Vaait Kshan Lagech Visra

कडू औषध आपण लगेच गिळून टाकतो,
पण गोड चॉकलेट चघळून चघळून खातो,
असंच आयुष्यातले वाईट क्षण लगेच विसरा,
आणि चांगल्या क्षणांचा आनंद मनापासून घ्या…
शुभ सकाळ!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.