Swatabaddal Vait Vichar Karu Naka

आपण आपल्या
स्वतःबद्दल कधी वाईट
विचार करू नका कारण,
देवाने या कामाचा ठेका
नातेवाईक आणि शेजारच्यांनी
देऊन ठेवलाय…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.