Tumhi Jaga Aani Dusryalahi Jagu Dhya

स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या…

Comment Please...