Tula Visrun Jagne Kathin Aahe

PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेमात तुला दूर करणे कठीण आहे,
हा विरह सहन करणे कठीण आहे,
सोपे वाटते तुझ्या आठवणीत मरणे,
कारण तुला विसरून जगणे कठीण आहे…

Comment Please...