Tujhyashivay Jeevan Apurn Aahe

तू आहेस म्हणून मी आहे,
तुझ्याशिवाय जीवन अपूर्ण आहे,
तूच माझ्या जीवनाची सुरुवात,
आणि तूच शेवट आहेस…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.