Tujhe He Nehmiche Jhalay

तुझं हे नेहमीचं झालंय,
आल्या आल्या निघणं..
मी जाते, मी निघते म्हणतांना,
मी थांबवतोय का बघणं…