Tujha Hasra Chehra Udas Ka

मला विचारले देवाने,
तुझा हसरा चेहरा उदास का?
तुझ्या डोळ्यात कुणाची आस का?
ज्याच्यासाठी डोळ्यात अश्रू आले,
तेच तुझ्यासाठी खास का…?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.