Tu Aahes Itki Sundar

सांगू शकत नाही मी,
तू आहेस तरी किती सुंदर..
स्पर्श तुला करण्यासाठी,
पावसाची धावून येते एक सर…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.