Manuski Peksha Mothe Kahich Nahi

झाकलेल्या मुठीतून वाळूचा कण निसटावा तसं हळू हळू आयुष्य निघून चाललंय… आणि, आपण उगीच भ्रमात आहोत कि आपण वर्षा वर्षाने मोठे होत चाललोय, प्रेम “माणसावर” करा त्याच्या “सवयींवर” नाही, “नाराज” व्हा त्याच्या बोलण्यावर पण “त्याच्यावर” नाही, “विसरा” त्याच्या “चुका” पण त्याला नाही, कारण “माणुसकी” पेक्षा मोठं काहीच नाही… शुभ सकाळ!

Pratyekashi Premanech Vagle Pahije

प्रत्येकाशी प्रेमानेच वागले पाहिजे, जे आपल्याशी वाईट वागतात, त्यांच्याशीही प्रेमानेच वागले पाहिजे, ते चांगले आहेत म्हणून नाही, तर आपण चांगले आहोत म्हणून…

Aaple Dukh

आपले दुःख मोजक्या १% माणसांपाशीच व्यक्त करा, कारण ५०% लोकांना त्याची काही पर्वा नसते, आणि ४९% लोकांना तुम्ही अडचणीत आहात याचाच आनंद होतो…

Aayushyat Pratyek Kshan Ha Amulya Ahe

फुलपाखरु फ़क्त १४ दिवस जगते, पण ते प्रत्येक दिवस आनंदाने जगून कित्येक ह्रदय जिंकते, आयुष्यात प्रत्येक क्षण हा अमूल्य आहे, तो आनंदाने जगा आणि प्रत्येक ह्रदय जिंकत रहा…