Swathasathi Kaam Kara Dusryasathi Nahi

“आयुष्यात नेहमी स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करा, नाहीतर?
दुसरा कोणीतरी तुम्हाला त्याचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कामाला ठेवेल”…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.