Shubh Sakal Quotes Marathi

धावपळीच्या या जीवनात कोण कोणाची,
आठवण काढत नाही..
पण मला मात्र आपल्याला रोज
शुभ सकाळ म्हटल्याशिवाय राहवत नाही…
शुभ सकाळ!

शुभ सकाळ कोट्स मराठी

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.