Shubh Sakal Msg Marathi

आयुष्यात काही नसले तरी चालेल,
पण तुमच्या सारख्या प्रेमळ माणसांची
साथ मात्र आयुष्य भर असू दे…
शुभ सकाळ !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.