Shubh Sakal Image | शुभ सकाळ इमेज

सर्वाना हसवा, पण कधी कुणावर हसू नका
सर्वांचं दुःख वाटून घ्या,पण कधी कुणाला
दुःखवू नका. सर्वांच्या वाटेवर दीप लावा,
पण कुणाचं हृद्य जाळू नका.
हीच जीवनाची रीत आहे,
जसे पेराल तसेच उगवेल.
शुभ सकाळ…
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा !